sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đương Cẩu Ngộ Thượng Lang

cover

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu

Tình trạng: Đã hoành thành

Edit: Bạch Hoa bà bà

Beta: Tiểu Nhiên, Long Phi Vân

Cẩu yêu từ trên trời hạ xuống phía đông nam chính vì vậy hắn liền lấy tên Đông Nam cho mình.

Cẩu yêu thấy tên này tựa như chẳng có gì là không ổn, nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ trang viên cho chủ nhân.

Hắn làm nhiệm vụ chăm chỉ bởi vì nghĩ rằng cẩu là bạn của con người nên không phải sợ gì hết.

Nhưng đến một ngày hắn nhận nhiệm vụ đưa đại tiểu thư đi chùa dâng hương thì hắn liền run sợ rồi...

Bởi các vị hòa thượng đạo hạnh thực cao nha!


    SachTruyen.Net

    @by txiuqw4

    Liên hệ

    Email: [email protected]

    Phone: 099xxxx