sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Diễm Sắc Thiếu Niên

cover

Tác giả: Vô Ý Vi Chi

Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu

Tình trạng: Đã hoành thành

Thể loại: Đam mỹ, Cao H, Song tính

Tình trạng bản edit: Hoàn (9 chương)

Edit + Beta: LK

Tiểu thụ là một mỹ nhân có trong mình hai giới tính. Với quá khứ sa ngã của thiếu niên thanh thuần?

Không có CP, thuần thịt văn


    SachTruyen.Net

    @by txiuqw4

    Liên hệ

    Email: [email protected]

    Phone: 099xxxx