sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thần Điêu Đại Hiệp

cover

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Thần điêu hiệp lữ là một tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, còn có tên khác là Thần Điêu đại hiệp. Tác phẩm được đăng tải lần đầu tiên trên tờ Minh báo vào ngày 20 tháng 5 năm 1959 và liên tục trong ba năm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx