sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Z.28 Buôn Súng Lậu

cover

Tác giả: Người Thứ Tám

Thể loại: Trinh Thám

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Z.28 trong điệp vụ này giả danh một tay anh chị giỏi võ và mưu trí chuyên áp tải hàng lậu cho những tay trùm buôn lậu, để khám phá âm mưu của một tổ chức thuộc RU ở Việt Nam, thuê chàng áp tải bạc giả để lũng đoạn tiền tệ của Nam Việt. Văn Bình khám phá gần hết tổ chức này, nhưng lại thua trí một bóng hồng xinh đẹp trong tổ chức RU này, Thu Thu. Nhưng nàng cũng lại là một điệp viên của Anh quốc trà trộn vào để lấy tin và phá tổ chức địch...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx