sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 216-3

Bình thường nó ở trong nhà vẫn luôn dùng yêu khí che toàn thân cho nên chỉ có tôi cùng Tô Mộc nhìn thấy nó, ba mẹ tôi căn bản không biết trong nhà còn có một con rắn.

“Dương Dương!” Mẹ tôi thấy tôi dám nói chuyện với Giao tiên như vậy liền tức giận quát lên một câu, vừa nói sao tôi có thể nói chuyện với Long Vương đại nhân như thế, vừa nói Giao tiên đừng trách tôi không hiểu chuyện.

Lúc đầu Giao tiên còn có chút phản ứng không kịp, nhưng khi nó nghe được mẹ tôi gọi Long Vương liền vui vẻ, nói mẹ tôi thật tinh mắt, nếu mẹ tôi biết nó thì sau này nó cũng sẽ không khách khí, coi đây là nhà ở.

Mẹ tôi biết được sau này Giao tiên ở nhà tôi cũng mừng như sắp điên, gật đầu liên tục nói được, vừa nói vừa đứng lên cung kính hỏi Giao tiên thích giường dạng gì, là ở bàn thờ thần hay thích ở trong pho tượng, nếu ở trong pho tượng thì ngay bây giờ bà sẽ đi tìm người làm một pho tượng giống như tượng ở miếu Long Vương, sau này mỗi ngày đều hoa tươi hương khói thờ phụng.

Giao tiên nghe mẹ tôi hỏi liền lúng túng, nói không cần phiền toái như vậy, nó ở trên gác mái là được rồi, không cần phải để ý tới nó.

“Như vậy sao được, chỗ như vậy sao có thể để Long Vương đại nhân ở. Nếu như ngài không chê thì phòng ngủ lầu một chúng tôi nhường cho ngài, ba của Dương Dương sẽ chuyển lên trên lầu ba. Ngài chờ, tôi đi thu xếp.” Mẹ tôi nói, nói xong bà đã vội vàng chạy đi tìm ba tôi.

Lúc đầu Giao tiên còn có chút vờ khách khí, thấy mẹ tôi thật sự đem phòng ngủ lầu một cho nó liền nhìn tôi cười hắc hắc, nói mẹ tôi khách khí như vậy thì nó cũng chỉ có thể tôn trọng.

Tôi liếc Giao tiên một cái, người này chiếm được lợi ích còn khoe khoang, phòng ngủ lầu một là phòng rộng rãi nhất, lúc dọn tới đây tôi cố ý đem phòng ngủ tốt nhất để cho mẹ tôi ở, bây giờ lại quá lợi cho Giao tiên. Rõ ràng chính nó quấn lấy tôi đòi tôi làm người trợ tiên cho nó, bây giờ thì tốt rồi, thành thánh trong nhà tôi.

Chờ sau khi mẹ tôi đi, tôi hỏi Giao tiên sao cho tới bây giờ chưa từng đề cập tới chuyện năm đó cứu tôi, con có rốt cuộc năm đó tôi là thế nào, có phải tôi có liên quan tới thực quỷ?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx