sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 257-3

Ba tôi liền đưa giấy tờ đất cho cảnh sát xem, hàng xóm bên cạnh sở dĩ dám tranh sân nhà bà tôi vì thấy bà tôi không đưa ra được giấy tờ đất, bây giờ bỗng nhiên ba tôi đem giấy tờ đất lấy ra khiến khí thế hàng xóm trong nháy mắt xẹp xuống.

Vốn tưởng có giấy tờ đất thì chuyện cũng coi như kết thúc, nhưng vào lúc này đột nhiên hàng xóm níu đất lại, nói mặc dù bà nội tôi có giấy tờ đất nhưng mảnh đất kia trước giờ đều là của nhà bọn họ, hơn nữa mộ tổ tiên bọn họ ở nơi này, không tin thì bọn họ có thể đào sân nhà bà nội tôi trước mặt cảnh sát, xem có phải quan tài tổ tiên nhà bọn họ chôn ở đây không.

Ba mẹ tôi nghe được việc này liền ngớ ngẩn, ở nông thôn mộ tổ tiên rất có ý nghĩa đối với một gia tộc, mộ tổ tiên nhà ai ở đâu thì mảnh đất ấy cũng ngầm được coi là của họ, chính quyền cũng không có quy định gì trong việc này. Nhà này ông bà tôi vẫn luôn sống, giờ ông tôi đã về với đất, đột nhiên nói với bà nhà của bà vốn là mộ tổ tiên nhà khác, trong sân nhà bà có quan tài, bà già rồi sẽ cảm thấy thế nào?

Có quá kinh sợ mà chết không?

Lúc ấy ba tôi cũng cơ trí, liền đưa bà nội tôi đến nhà dì gần đó, bảo dì cho bà nội tôi ở tạm. Sau đó để hàng xóm đào sân, ông cũng muốn nhìn một chút trong cái sân mình lớn lên từ nhỏ tại sao lại đột nhiên thành mộ tổ tiên nhà khác?

Hàng xóm đã sớm chuẩn bị, thấy ba tôi đồng ý cho đào liền cùng người nhà cuốc xẻng đào sân khí thế ngất trời, không bao lâu sau trong sân nhà bà nội tôi thật sự lại đào được quan tài, hơn nữa còn không chỉ có một.

Lúc ấy mặt ba tôi liền biến sắc khó coi, người dân trong thôn tới xem náo nhiệt cũng bắt đầu bàn tán ầm ỹ, hóa ra nhà này lại nằm trên mộ tổ tiên nhà khác. Dân ở quê có quan niệm, bất kể nhà ông bà tôi có giấy tờ đất hay không thì đất này cũng là của nhà khác, tức là bây giờ thành ông bà tôi đang cướp một cách hợp pháp đất nhà hàng xóm.

Mọi người bắt đần bàn tán sôi nổi, ba tôi cũng thấy sắp chết vì miệng lưỡi người dân. Đột nhiên có một người già là người trong thôn lâu năm đứng ra đề nghị mở quan tài, xem bên trong rốt cuộc là cái gì, lỡ như bên trong trống không thì đây chỉ là mấy cỗ quan tài không có ý nghĩa gì, hơn nữa cho dù bên trong thật sự có người thì cũng không chắc chắn là mộ tổ tiên hàng xóm, không chừng người bên trong lại là tổ tiên nhà khác.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx