sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 321-3

Anh ta cùng Diệu Diệu cứ như là kẻ gian, thậm thụt thần bí.

Thấy tôi tiến vào, Đường Dũng liền vẫy vẫy tay, hít hà nói: “Dương Dương, em tới đây. Vừa rồi anh mới sửa soạn đồ lấy được từ trong mộ phần hồ tiên, có thứ này muốn cho em xem một chút.”

“Cái gì vậy?” Thấy Đường Dũng thần bí như vậy khiến tôi cũng gợi lên sự hiếu kỳ, trong thoáng chốc đã quên đi chuyện vừa rồi với Giao tiên.

“Một đóa hoa.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx