sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 324

“Vậy tôi nên làm sao để khôi phục được thực lực kiếp trước? Kiếp trước rốt cuộc tôi là cái gì?” Tôi hỏi.

Óc tôi bây giờ vẫn còn choáng váng nhưng bất kể kiếp trước tôi là cái gì thì bây giờ trước mặt tôi cũng chỉ có một con đường, là làm theo những gì Giao tiên nói. Nếu không chưa nói tới Đường Dũng không chịu nổi, tôi còn có một dự cảm rất lớn rằng tiếp theo tôi cũng sẽ bị cuốn vào một trận chiến phức tạp.

“Kiếp trước ngươi…” Biểu tình của Giao tiên có chút phức tạp, có thể nhận ra ông ta không muốn nói chuyện kiếp trước của tôi với tôi. Nhưng bây giờ tôi đã bị yêu thần ép đến ngay trước mặt, ông ta không nói cũng không được, liền nói: “Ngươi cũng đã thấy, kiếp trước ngươi là yêu chứ không phải là người, yêu thần này tính ra thì là thân thích của ngươi, các ngươi đều là chung một gia tộc…”

Hóa ra đời trước tôi không phải là sóc yêu mà sinh ra đã ở trong một gia tộc hồ yêu. (hồ = cáo nha mọi người, hồ ly đỏ mấy chương trước là cáo lửa, nhưng dịch đoạn này cứ nửa Hán Việt nửa Việt thành ra hơi khó chọn từ)

Gia tộc hồ yêu này trong yêu giới có thanh danh rất hiển hách, gọi là Thiên yêu hồ tộc.

Trong tình huống bình thường, yêu vật đều là do động vật có linh tính tu luyện qua nhiều năm mà thành, tu luyện càng lâu sẽ có càng nhiều yêu hạch, có nhiều yêu hạch cũng là có thực lực càng cao. Giao tiên cũng nhờ tu luyện mà thành đại yêu cửu hạch, ở kiếp trước của tôi, kiếp trước của kiếp trước, rồi kiếp trước nữa của kiếp trước thì ông ta cũng đã theo tôi tu luyện, để tôi thành người trợ tiên của ông ta.

Liên tiếp trải qua luân hồi năm kiếp ông ta mới có thực lực hôm nay.

Nhưng có một loại yêu kỳ tài ngút trời, từ khi sinh ra đã có ngay được chín viên yêu hạch, người khác phí công tu luyện tới điểm cuối cùng là đại yêu cửu hạch chẳng qua cũng chỉ là khởi điểm của Thiên yêu hồ tộc chúng tôi.

Tôi lại được ông trời ưu đãi, bởi vì khi mẹ tôi sinh tôi ra vừa vặn đúng lúc mẹ tôi đang độ kiếp để hóa thần, cuối cùng mặc dù trời mang mẹ tôi đi nhưng đã để lại tôi.

Vì vậy trong hơn mười ngàn năm qua trong Thiên yêu hồ tộc thì tôi là kẻ đầu tiên vừa ra đời đã hóa thành thần. Cũng vì vậy trong toàn bộ hồ tộc đem tôi kính như thần linh.

Tôi đã trở thành vị vua không vương miện trong gia tộc, tất cả Thiên yêu hồ tộc đều đợi đến khi tôi trưởng thành, chỉ cần tôi trưởng thành thì tất yếu tôi sẽ nhận chức tộc trưởng để dẫn dắt gia tộc tu luyện.

Vốn trước khi tôi sinh ra cuộc sống gia tộc rất mưa thuận gió hòa, nhưng sự tồn tại của tôi lại cản đường Yêu Thần là chú của tôi trở thành tộc trưởng, vì vậy ông ta đã đánh tôi thoi thóp và ném tôi xuống từ trên vách đá.

Nhờ vậy tôi mới gặp Quỳ ca ca, hơn nữa mới biết Giao tiên.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx