sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Colktail cho tình yêu - Chương 21-25

Lập trở về Bãi Hạc với cái đầu băng trắng xóa. An đón anh trong chiếc lán mới dựng lại, giọng tếu táo:

Chỉ có mình Đan ở nhà. Cô ra mở cổng cho anh trong chiếc váy liền vải cotton kẻ ngang xanh trắng ngắn tay như kiểu áo thủy thủ, có vẻ khá bất ngờ vì sự viếng thăm của anh:


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx