sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Liên Thành Quyết - Full - Hồi 05

Bị Nghi Oan, Sư Đệ Giết Sư Huynh

Địch Vân giật mình kinh hãi. Trước nay chàng chẳng bao giờ dối gạt sư phụ việc gì, nhưng lần này lão cái đã nói rõ nếu tiết lộ vụ lão truyền thụ kiếm pháp là lão nhất định phải mất mạng. Chính chàng đã tuyên lời trọng thệ quyết chẳng hở môi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx