sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Chương 777

“Anh ở đâu? Có bị thương không?”

“Anh rát khỏe, đang ở thành phố Booker. Anh sẽ tới tìm em ngay.”

“Không, em sẽ tới. Anh tìm một nơi nghỉ ngơi đi, em đến tìm anh.” Sở Nhan vô cùng vui mừng đến phát khóc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx