sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

[Bàng Sách] Phượng Thê Ngô

cover

Tác giả: Mộng Hành Trường An Đạo

Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu

Tình trạng: Đã hoành thành

Edit: Chiory

Thể loại: Thiếu Bao 3 đồng nghiệp văn, triều đình, 1×1, ngược (một chút), HE.

CP: Bàng Sách, Thử Miêu

Diễn viên: Bàng Thống, Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Bao Chửng, Triệu Trinh, Da Luật Văn Tài.

Một câu chuyện tình yêu bình dị có hơi hướng của điền văn thông qua lời kể của Bạch Ngọc Đường về những gì hắn đã chứng kiến, về tình yêu của Công Tôn Sách và Da Luật Văn Tài, còn có của Bao Công và Triển Chiêu.


    SachTruyen.Net

    @by txiuqw4

    Liên hệ

    Email: [email protected]

    Phone: 099xxxx