sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

19 Ngày

cover

Tác giả: Quân Ước

Thể loại: Ngôn tình Trung Quốc

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, nam ngỗ nghịch, nữ học giỏi.

Edit: january.baely

Mọi học sinh trong trường đều biết răng vào năm đó học lớp 11, mọi người đều biết Chung thiếu gia chơi bời lêu lổng lại có ngày bị thu phục. Không chỉ vậy mà anh cùng con gái nhà người ta hẹn sẽ cùng thi tới thành phố phía Nam.

Từ nay như hình với bóng, về sau cô điền nguyện vọng nộp đi miền Bắc, vừa vào đại học lập tức đá anh ngay.

Ngày 13 tháng 5 năm 2015 anh và cô đối mặt, không ai nhường ai.

Nam chính: Chung Hằng

Nữ chính: Hứa Duy

Bật mí chút là lần đầu anh chị nếm trái cấm là khi anh mới hơn 17, chị 18 (hơn anh 7 tháng)

45 chương chính văn, 31 chương ngoại truyện nói về thời trung học tán con nhà người ta của Chung thiếu gia.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx