sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

1Q84

cover

Tác giả: Haruki Murakami

Thể loại: Tiểu Thuyết

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Bối cảnh trong 1Q84 đặt ở Tokyo, Nhật Bản trải dài từ tháng 4 đến tháng 12 năm 1984 hư cấu. Tiểu thuyết được phân chia làm 2 tuyến truyện chính thông qua điểm nhìn của Aomame và Tengo, tương tự cấu trúc trong Kafka bên bờ biển. Tập 3 còn có thêm một tuyến truyện phụ nữa nhìn từ nhân vật Ushikawa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx