sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chạy Đâu Cho Thoát

cover

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Ngôn Tình

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Trần Nhược Vũ theo đuổi Mạnh Cổ, theo đuổi đến mức thương tích đầy mình, vì thế cô quay đầu bỏ chạy. Mạnh Cổ trêu chọc Trần Nhược Vũ, chọc tới khi cô nổi giận, vì thế cô cắn lại anh. Đương nhiên không cần biết ai đang cắn, anh cũng phải cắn lại. Từ cắn biến thành hôn, hồn rồi lại hôn, hôn đến mức không dừng lại được. Thôi xong! Cả hai lại dính lấy nhau. Làm thế nào bây giờ? Trần Nhược Vũ thấy đau đầu. Luận da mặt dày, anh thắng! Luận miệng độc địa, anh thắng! Luận tính tình khó chiều, anh thắng! Luận bày trò lưu manh, anh cũng thắng! Vậy cô phải làm sao?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx