sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đạo Phật Siêu Khoa Học

cover

Tác giả: Sưu Tầm

Thể loại: Khoa Học

Tình trạng: Đã hoành thành

Cách đây hàng triệu năm, Trái đất đã dần dần quay chậm lại.

Vậy lực nào đã khiến nó quay chậm lại? Vào lúc đó, Trọng trường của mặt trăng hút nước thủy triều khiến mỗi ngày Trái đất quay chậm một giây đông hồ.

Gần đây, sau khi khảo cứu sự chuyển động của các hành tinh, Charles Sonnet đã viết trên nhật báo Khoa học như sau, "Cách đây 900 năm, Trái đất quay một vòng chỉ mất 18 tiếng. Sở dĩ nó quay chậm lại là do ảnh hưởng của mặt trăng hút nước thủy triều, và Trọng trường của Mặt trăng hoạt động như là một cái thắng kềm bớt vòng quay của trái đất. Ðiều đó cũng không khác gì ngươì ta đút một cái kìm mỏ vẹt vào một bánh xe đang lăn.

Cách đây 900 năm, Trái đất quay 25% nhanh hơn tốc độ quay bây giờ nên Hành tinh của chúng ta chỉ quay có 18 giờ mỗi ngày thay vì 24 giờ.

Rồi Lõi của Trái đất mỗi ngày quay lại nhanh hơn những nơi khác trên Trái đất vào khoảng 2/3 của một giây đồng hồ.

Mặt trăng cách Trái đất 240,000 dặm. Trước kia, nó ở gần Trái đất hơn, và tháng có trăng chỉ dài 25 ngày thay vì 29 ngày rưỡi như bây giờ.

Mặt trăng ngày càng xoay vần xa Trái đất với khoảng cách một inch rưỡi trong một năm. Nếu quĩ đạo của Mặt trăng ngày càng lớn, những tháng có trăng sẽ dài hơn."

Sonnet nói theo lý thuyết, Mặt trăng tiếp tục rời xa Trái đất, và Trái đất tiếp tục quay chậm lại ít nhất 15 tỉ năm nữa.

Mặt trăng sẽ bị khóa lại ở một điểm nhất định ở phía trên Trái đất, và Trái đất vẫn cứ hướng một mặt vào Mặt trăng mãi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx