sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 146-2: Kết

Rút kinh nghiệm mấy lần trước không nghe lời, lần này tôi liền ở nhà chờ Tô Mộc.

Hai tuần sau, Tô Mộc và Đường Dũng đã về, anh ấy đã trở thành lệ quỷ như trước. Tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh ấy và Đường Dũng chỉ nhìn nhau cười không nói.

Anh ấy ở nhà được 1 tuần, ngày nào cũng khiến tôi xuống giường không được. Sau đó anh ấy và Đường Dũng nói phải đi, dặn tôi ở nhà chờ. Tôi sợ không nghe lời sẽ gây họa cho anh ấy nên đành ở nhà.

1 tháng sau, anh ấy quay lại với tôi. Tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh ấy và Đường Dũng chỉ nhìn nhau cười không nói, bảo tôi không phải lo, tôi cứ ngoan ngoãn làm con mèo ở nhà là được.

Anh ấy ở nhà được 1 tuần, ngày nào cũng khiến tôi xuống giường không được. Sau đó anh ấy và Đường Dũng nói phải đi, dặn tôi ở nhà chờ. Tôi sợ không nghe lời sẽ gây họa cho anh ấy nên đành ở nhà.

1 tháng sau, anh ấy lại quay lại với tôi. Tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh ấy và Đường Dũng chỉ nhìn nhau cười không nói, bảo tôi không phải lo, tôi cứ ngoan ngoãn làm con mèo ở nhà là được.

Anh ấy ở nhà được 1 tuần, ngày nào cũng khiến tôi xuống giường không được. Sau đó anh ấy và Đường Dũng nói phải đi, dặn tôi ở nhà chờ. Tôi sợ không nghe lời sẽ gây họa cho anh ấy nên đành ở nhà.

1 tháng sau, anh ấy lại quay lại với tôi. Tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh ấy và Đường Dũng chỉ nhìn nhau cười không nói, bảo tôi không phải lo, tôi cứ ngoan ngoãn làm con mèo ở nhà là được.

Cuộc đời của tôi cứ làm con mèo ngoan ngoãn nghe theo lời anh ấy như vậy.

Bây giờ đã là 40 năm sau, mắt tôi lúc này đã mờ nên tôi cố gắng kể lại cho các bạn câu chuyện về anh chồng quỷ đẹp trai cả đời khiến tôi không xuống giường được.

Câu chuyện của tôi đến đây là hết.

---

Cảm ơn các bạn đã đọc phần kết do Sant bịa ra với nhân vật chính ngoan ngoãn nghe lời theo ý của đông đảo độc giả.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx