sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 342-2

Xác suất này không lớn, huống chi Giao tiên đã nói thực lực Yêu Thần đã vượt qua đại yêu cửu hạch, nói trắng ra hắn đã thành thần, cho dù người bị thương nặng cũng có thể đánh ngang tay với Giao tiên, cho nên bây giờ hắn căn bản không cần sợ tôi, càng không cần phải chủ động giảng hòa với tôi.

Huống chi sau khi tôi có yêu thân kiếp trước thì tùy lúc có thể trở về trong thân thể yêu thân kiếp trước, như vậy thì tôi sẽ có thực lực như kiếp trước. DỰa theo giải thích của giao tiên, chỉ cần tôi có thực lực kiếp trước thì Yêu Thần liền không còn là đối thủ của tôi, như vậy không hắn hắn càng bị động sao?

Nghĩ tới đây đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ khác, chẳng lẽ yêu thân kiếp trước này không phải là Yêu Thần để lại cho tôi?

Chủ nhân của Tiểu Động cũng không phải là Yêu Thần?

Tiểu Đông là quỷ, nó nói chủ nhân bảo khi hắn làm xong chuyện này liền có thể chuyển thế đầu thai…

Yêu Thần là yêu, cho dù Lâm Yến Nhi cùng Tô Mộc có thể cùng với hắn lăn lộn với nhau, nhưng thực lực của Tiểu Đông không cao, chỉ là quỷ mới, nó đối với yêu khí hẳn rất sợ hãi.

Cho nên Yêu Thần là chủ nhân của nó quả thực xác suất không lớn, nếu vậy thì có thể nắm trong tay chuyện chuyển thế đầu thai của nó là…

Tô Mộc!

Trong đầu tôi đột nhiên vang lên hai từ này.

Một lệ quỷ muốn điều khiển chuyện chuyển thế đầu thai của quỷ mới quả thật quá dễ dàng!

Nhất định là vậy. Yêu thân kiếp trước của tôi vốn là anh ấy trộm đi, lúc ấy Yêu Thần cùng ở trong mộ Võ Tắc Thiên cho nên anh ấy không thể đả thương được yêu thử túc trực bên linh sàng để trộm đi yêu thân kiếp trước, chỉ làm vẻ cho Yêu Thần thấy. Chờ sau khi Yêu Thần bị thương anh ấy liền nghĩ biện pháp đem yêu thân kiếp trước trả lại cho tôi, cho nên mới có tình cảnh bây giờ.

Chẳng qua anh ấy trả lại yêu thân cho tôi cũng có cái giá quá lớn, toàn bộ người dân trong một thôn làng…

Nghĩ tới đây trái tim tôi nhói lại.

Có điều có yêu thân kiếp trước thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết, chỉ cần tôi trở lại trong yêu thân kiếp trước thì tôi lần nữa có thể phong ấn Yêu Thần, sau đó Tô Mộc cũng không cần bị Yêu Thần khống chế nữa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx