sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1473

“Ồ, thời gian đếm ngược cuối cùng cũng hết rồi. Chúng ta cùng đếm ngược nào! Còn lại 10 giây cuối cùng! Nhưng vẫn còn ba thí sinh cách sân vận động rất xa.” Giọng nói của Thẩm Mạch một lần nữa được vang lên: “Bắt đầu đếm ngược thời gian! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Hết thời gian! Kết quả cuối cùng là, Tưởng Hiểu Xuân out Tưởng Hiểu Xuân out! Lưu Hạ out Lưu Hạ out! Thạch Đại Lực out Thạch Đại Lực out! Chúc mừng 20 thí sinh đã hoàn thành bài sát hạch! Mời mọi người tạm thời nghỉ ngơi 15 phút, đón chờ bài sát hạch thể lực tiếp theo. Bài sát hạch thể lực tiếp theo sau đây, sẽ tiến hành với hình thức trò chơi. Mời mọi người hít thở thật sâu, chuẩn bị thật tốt! 15 phút sau, chúng ta gặp lại!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx