sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1474

“Có lý có lý đấy.” Những người khác cùng gật đầu. Lúc này, cho dù là Châu Chiêu, cũng không khỏi hiếu kỳ, muốn biết được, ai là người thắng cuộc. Thời gian thi cũng có hạn. Trong vòng nửa tiếng, nếu bốn đội đều không hoàn thành, vậy thì sẽ out toàn bộ! Vì vậy, để không trở thành người thua cuộc đó. Thành viên của bốn chiếc lều sau khi bàn bạc đối sách, lập tức bắt đầu hành động. Lúc này Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh đều ngồi ở phòng chỉ huy tổng, theo dõi hành động của tất cả mọi người. Văn Gian Thanh ôm một hộp hoa quả đến, rồi nói: “ui, cậu thật sự không lo lắng sao.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx