sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Liên Thành Quyết - Full - Hồi 19

Không Thịt Heo Nhà Sư Ăn Thịt Chuột

Chàng vừa hát vừa tiến đến trước mặt Bảo Tượng. Tuy chàng miễn cưỡng làm bộ thản nhiên, nhưng trái tim chàng đập loạn lên sắc mặt cũng hơi tái đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx