sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Liên Thành Quyết - Full - Hồi 33

Kết Lông Chim Làm Tấm Vũ Y

Hoa Thiết Cán bản lãnh cao cường, ứng biến thần tốc, bị Địch Vân đánh một chưởng phải ngồi phệt xuống, nhưng lão đứng dậy được ngay phóng phát chưởng thứ hai đánh tới.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx