sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Phần 07

Gác sẽ cố gắng đăng 1 ngày 2 chương.

Lịch thường đăng vào khoảng 11-12 giờ đêm.

Bạn nào biết edit thì edit giùm Gác nữa với <3 <3.

Các bạn có thể vào nhóm Nhóm chuyển ngữ  để cùng nhau hoạt động.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx