sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1: Giới Thiệu

“TƯỚNG CƯỚP ĐỔI MẠNG” là một tập truyện ngắn gồm 5 đoản thiên trinh thám, tựa đề Tướng Cướp Đổi Mạng, Tình Câm, Người Mẹ mù lòa, Đôi mắt Quan tòa và Thám tử … Lọ Lem.

Trước sau Người Thứ Tám đã cống hiến bạn đọc sáu chục tác phẩm gián điệp, hầu hết là điệp vụ của Văn Bình Z.28. Thỉnh thoảng để thay đổi món ăn tinh thần – một món ăn có từ 20 năm mà không nhàm chán nhờ sự thương yêu của người đọc và sự ráng sức không ngừng của người viết - Người Thứ Tám cho xuất bản loại tiểu thuyết trinh thám, suspense, nửa dài nửa ngắn. Và đây tập truyện “Tưóng Cướp Đổi Mạng” một cố gắng mới của tác giả.

Đọc “Tướng Cướp Đổi Mạng” có thể nhiều bạn sẽ nhớ “Ô hô, nhà Thám tử Đại tài” in trong tác phẩm “Nhà Thám tử Cô đơn” của Người Thứ Tám (1972). Điều cần nhấn mạnh là cả nội dung lẫn hình thức hai đoản thiên khác nhau hoàn toàn tuy cùng nhắc đến hoàn cảnh éo le của một thẩm sát viên cảnh sát có lương tâm chức nghiệp. Truyện ông cò Phước trong “Ô hô, nhà Thám tử Đại tài” là truyện có thật trăm phần trăm, vậy mà khi đọc hết ta vẫn tưởng là tiểu thuyết. Ngược lại, truyện ông cò Lương dưới đây là tiểu thuyết trăm phần trăm, nhưng chắc chắn một số độc giả sẽ nghĩ là truyện thật. Ông cò Lương là người Việt, tuy nhiên ông cũng có thể là Dupont hoặc Bob. Vì thảm trạng của ông Lương cũng là thảm trạng của mọi con người.

N.T.T


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx