sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi

cover

Tác giả: U Nguyệt Như Yên

Thể loại: Tiên Hiệp

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Một điệu múa tươi đẹp làm rối loạn trái tim quân vương, một đêm cưỡng đoạt, lại đánh mất trái tim của giai nhân lạnh lùng…thân thể càng lại gần, trái tim lại càng xa cách, ngày đêm quấn quýt si mê, hai thân thể ấm nóng, nhưng vẫn không ủ ấm được hai trái tim…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx