sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

cover

Tác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng

Thể loại: Tiên Hiệp

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Sau khi chết, nàng mới phát hiện bản thân chỉ là nữ phụ trong 1 quyển sách, không những thế nàng còn là 1 nhân vật hi sinh phụ trợ nữ chính với vai trò là 1 nữ phụ ác độc!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx