sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bàn Có Năm Chỗ Ngồi

cover

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Tuổi Học Trò

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Nguyễn Nhật Ánh có thể mang danh là tác giả quen thuộc của thiếu nhi, của tuổi ô mai. Những tập truyện của anh luôn dí dỏm, hài hước, đem lại nhiều cảm xúc, nhiều bài học nhẹ nhàng cho lứa tuổi học trò.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx