sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bắt Đền Hoa Sứ

cover

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Tuổi Học Trò

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Quý ròm theo Tiểu Long về quê thăm ông. Trên đường vào làng, thấy một đứa bé đang bị một bọn vây đánh, Tiểu Long và Quý ròm liền ra tay can thiệp, vô tình "gây thù chuốc oán" với Tắc Kè Bông, thủ lĩnh bọn trẻ trong xóm. Bao nhiêu phiền phức từ đó sinh ra.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx