sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bong Bóng Lên Trời

cover

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Tuổi Học Trò

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Vì hoàn cảnh, Thường phải giúp mẹ bằng nghề bán kẹo kéo ngoài giờ học và làm quen với cuộc sống trên đường phố. Ở đó cậu đánh bạn với những người nghèo và hiểu thêm nhiều điều không có trong sáchvà nhà trường. Cô bé bán bong bóng Tài Khôn hồn nhiên và nhiều ước mơ cũng thường giúp đỡ Thường thoát khỏi mặc cảm nhà nghèo và sống tự tin.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx