sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đế Trường Trạch

cover

Tác giả: Đế Hưu

Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu

Tình trạng: Đã hoành thành

Khương quốc đại vương – Khương Trạch, các đời đại vương trước không có một ngày nào trôi qua có thể xem như yên bình. Y được mặc định trở thành đế vương một nước,

y cùng huynh trưởng chiến đấu quyết liệt để dành chức đế vương

Sống lại một đời, y quyết định gia tăng thế công bằng cách đối xử thật tốt với người kia.

Như vậy, vấn đề tới rồi...

Chỉ là đến tột cùng phải ăn cái gì mới có thể cứu bổ tình cảm đây?


    SachTruyen.Net

    @by txiuqw4

    Liên hệ

    Email: [email protected]

    Phone: 099xxxx