sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Kính vạn hoa - Tập 43 - Khách sạn hoa hồng

cover

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Sách Teen

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Để lấy tiền uống rượu, ba dượng của Bá đã giả làm một cuộc bắt cóc con trai mình. Được sự giúp đỡ của nhóm thám tử Quý ròm, nhỏ Hạnh, Tiểu Long, Bá đã có cơ hội gặp được người ba ruột ở “Khách sạn hoa hồng”. Sau đó, nhóm thám tử nhí thông minh đã tìm ra sự thật em Bá không phải bị bắt cóc mà chỉ được gửi xuống nhà người cô. Việc làm đó đã khiến ba dượng của Bá rất ân hận và quyết tâm tu chí.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx