sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Luân Hồi Có Hạn

cover

Tác giả: Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu

Thể loại: Ngôn tình Trung Quốc

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Họ là bạn bè, là người yêu.

Nhưng vì cái gì khi mà mạt thế đổ xuống, nạn dịch zombie hoành hành thì mọi sự khả nghi lại xuất hiện?

Tôi có thể tin tưởng cậu một cách hoàn toàn không?

Còn ai mà tôi có thể trông cậy vào đây?

Đâu là đường sống?

Tôi không biết.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx