sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ma Thiên Tiền Truyện

cover

Tác giả: Vong Ngữ

Thể loại: Tiên Hiệp

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Vì sao Liễu Minh lại là người có ba linh mạch mạnh nhất trong lịch sử? Hắn chẳng phải chỉ có ba linh mạch và năng lực nhất tâm nhị dụng thôi sao? Ngươi muốn biết trước khi bước vào con đường tu tiên hắn đã trải qua những gì? Kiếp trước của hắn là ai? Có liên quan đến Hàn Lập chút nào không?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx