sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 124-3

Chỉ có điều hắn luôn cúi gằm mặt xuống, cũng không chịu nói chuyện.

Phong Thiên ở bên cạnh thì ngược lại, cười híp mắt sờ sờ chòm dâu dê nhỏ của mình, bộ dáng kiêu ngạo giành công, nói với Tô Mộc: “Ngài với chuyện này chắc tương đối quen thuộc, có thấy được tướng mạo thật sự của hắn, tài nghệ thực lực của hắn như thế nào, là cấp bậc gì trong Cản Thi phái?”

“Hắc tu cương*.” Tô Mộc thậm chí con không thèm chú ý đến người kia, nói ra ba chữ.

*Hắc tu cương: dịch nôm na là ‘râu đen cứng’.

Mà theo ba chữ đõ, gã gian tế của Cản Thi phái luôn cúi gằm trên mặt đất chợt ngẩng đầu lên.

-Hết chương 124-Sant: Nãy dịch được 1 đoạn đăng luôn, không để ý còn thêm có đoạn ngắn này.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx