sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Giới

cover

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: Võ Hiệp

Tình trạng: Đã hoành thành

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1X1

Edit: Phúc Vũ

U linh giới chính là giới thứ mười.

Đây vẫn là cấm địa của chúng sinh vật cửu giới.

Một ngày kia, thiên đường cùng địa ngục phải cử một người đến đó...

Chuyện về Mammon và Metatron...


    SachTruyen.Net

    @by txiuqw4

    Liên hệ

    Email: [email protected]

    Phone: 099xxxx