sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến

cover

Tác giả: Live

Thể loại: Võ Hiệp

Tình trạng: Đã hoành thành

Biên tập: Graylain

Beta: Mặc Nhiên

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, 1 x 1, thần tiên x yêu quái, cường công cường thụ, HE

Vốn hắn là một Thiên Tuyền cự môn tinh quân nay hắn hạ phàm là theo lệnh của Ngọc Đế để tìm kiếm bảo châu trấn Tỏa Yêu thấp. Mượn thi hành sự, vô cảm vô tri.

Một người là tà giới hắc lang đại yêu, mong muốn lấy Hóa Linh ngọc để phá pháp trận bên ngoài Yêu Thành, cứu mẹ và bằng hữu. Nhiệt huyết yêu thú, thị võ cuồng si.

Nhất thần nhất yêu, ngẫu nhiên gặp nhau ở rừng bách lá xanh, tinh quân chế trụ đại yêu, sau lại cùng nhau hướng đến Yêu Thành.

Hóa Linh bảo ngọc này, là ước mơ của vô số yêu ma. Con đường gian nguy ở trước mặt.

Rốt cuộc là băng lãnh tinh quân đem yêu lang đông cứng, hay là lửa nóng thú huyết hòa tan tinh quân hàn tinh?


    SachTruyen.Net

    @by txiuqw4

    Liên hệ

    Email: [email protected]

    Phone: 099xxxx