sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

cover

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Võ Hiệp

Tình trạng: Đã hoành thành

Thể loại: Giang hồ, hài, ngọt ngào, nhiều couple, 1 x 1, HE

Editor: Quinna

Thiên Lang quốc tiểu vương gia Lãnh Tịch Chiếu rất ít ra hoàng cung.

Thứ nhất là bởi vì lười, thứ hai là bởi vì mỗi lần ra cung, luôn luôn sẽ có cô nương ở đằng trước ném chút khăn tay hay túi thơm các loại, trốn đều trốn không được.

Tháng năm hoa rơi đầu đường, bạch y thiếu niên tuấn mỹ phiêu dật, trên cổ áo tinh tế thêu chỉ bạc thành đường viền, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của nữ tử.

Trong triều, các đại thần đối với Lãnh Tịch Chiếu thực oán niệm — nhà mình khuê nữ mười tám tuổi xinh đẹp như hoa, sao hắn cũng không chịu nhìn nhiều thêm chút nào?

Đương kim thiên tử đối với Lãnh Tịch Chiếu cũng thực oán niệm — vốn nghĩ hắn có thể sớm chút lấy tiểu tức phụ về, như thế nào lại bị người ta đem hắn lấy đi rồi...

Nhân vật chính: Lãnh Tịch Chiếu, Tây Đằng Lâm, Chu Mộ, Hứa Tư Đình

Vai phụ: Gia Luật Thanh, Lâm Hạo Phong


    SachTruyen.Net

    @by txiuqw4

    Liên hệ

    Email: [email protected]

    Phone: 099xxxx