sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

10 Cm

cover

Tác giả: Sưu Tầm

Thể loại: Truyện Cười

Tình trạng: Đã hoành thành

ại phòng chờ của trung tâm phẫu thuật có mấy chú đang ngồi đợi tới lượt mình vào phẫu thuật.

Một người đi qua hỏi:

Sao các anh phải đến đây?

Chú A:

Cái của em dài quá phải cắt bớt đi

Chú B:

Cái của em ngắn quá phải nối thêm cho đủ

Còn chú cuối cùng không nói gì mọi người xúm lại hỏi. Cuối cùng chú ta trả lời: "Cái của em 10 cm"

Mọi người ồ lên:

10 cm thì bình thường, rồi nó sẽ dài ra

Chú kia liền nói:

Nhưng là 10 cm đường kính!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx