sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

1X10=9

cover

Tác giả: Sưu Tầm

Thể loại: Truyện Cười

Tình trạng: Đã hoành thành

Thầy: Một cái bánh giá 1 nghìn, vậy 10 cái giá bao nhiêu, trò?

Trò: Thưa thầy khoảng 9 nghìn ạ!!

Thầy: Sao lại 9 nghìn, con tính lại đi!

Trò: Thưa thầy, tại vì mua nhiều...họ bớt tiền cho ạ!!

Thầy:...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx