sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ai Dài Hơn Tí Hon ....

cover

Tác giả: Sưu Tầm

Thể loại: Truyện Cười

Tình trạng: Đã hoành thành

, Tintin, và Tihon nhậu say rủ nhau đi ăn "quà"! Tới nơi gặp một cô ra giá là "ăn quà" trả bằng inches (càng "dài" trả càng nhiều)

H vào với cô nàng một lúc rồi trở ra! Hai người hỏi:

_ Cô ta lấy anh bao nhiêu vậy??

_ 65 đô!

Tới phiên Tintin vào với cô ta! Một lúc sau đi ra! Hai người ở ngoài lại hỏi như lúc nãy:

_ 75 đô!

H và Tintin hể hả về "chiều dài" của mình lắm! Tihon lẳng lặng đi vào phòng một lúc sau đi ra! H và Tintin tò mò:

_ Cô ta đòi anh bao nhiêu hả!??

_ 30 đô!

_ Ha ha ha, hi hi hi, hô hô hô...

Tihon tỉnh bơ trả lơi:

_ Cô ấy chỉ tính tiền tui phần "dư ra" ở ngoài thôi!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx