sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ai Điếc

cover

Tác giả: Sưu Tầm

Thể loại: Truyện Cười

Tình trạng: Đã hoành thành

ột ông chồng nghi bà vợ mình bị lãng tai bèn quyết định thử nghiệm. Ông chồng khẽ khàng đứng sau lưng bà khoảng mười mét và gọi:

Mình ơi! Mình có nghe rõ không?

Bà vợ không trả lời, thế là ông chồng bèn tiến tới gần khoảng cách sáu mét rồi lại gọi:

Mình ơi! Mình có nghe không?

Bà vợ vẫn chẳng ừ hử. Ông chồng bèn đi đến chỗ cách bà còn ba mét hỏi:

Mình không nghe gì hết hả?

Bà vợ đáp:

Có chứ! Lần này em trả lời là lần thứ ba rồi đấy!.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx