sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

cover

Tác giả: Ninh Cẩn

Thể loại: Ngôn tình Trung Quốc

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Một cục cưng chống nạnh trừng người đàn ông: “Khuôn mặt quá mê người, vóc người quá hoàn mỹ, công phu trên giường quá tốt, rất có tiền, mấu chốt là cung cấp nòng nọc nhỏ thế nhưng lại sinh ra tiểu phiên bản hoàn mỹ như con đây sao? Ba như vậy rất đào hoa, dễ trêu hoa ghẹo nguyệt, làm sao bảo đảm người phụ nữ của con nửa đời sau hạnh phúc?”

Người đàn ông: “... Phụ nữ của cháu?!”

Cục cưng tiếp tục “cây ngay không sợ chết đứng”: “Con từ trong bụng mẹ bò ra, không phải là phụ nữ con chẳng lẽ là của chú?”

Người đàn ông: “... Không có ba con có thể từ trong bụng của mẹ đi ra sao?”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx