sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu

cover

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu

Tình trạng: Đã hoành thành

Editor: Tiểu Chu Chu & kakochan

Thế nào lại ra như thế này, vừa mới xuống trần gian đã bị bắt.

Hắn than khóc cầu xin nhưng một khi đã bị bắt thì đành chịu.

Bắt buộc phải làm theo.

Làm theo sao mà được buộc hắn phải tự sát.

Chờ hắn 5 năm sau nữa đi.

5 năm sau hắn thành tiên sẽ hiến dân thân thể này cho y.

Còn 5 năm hiện tại cứ để cho hắn làm heo đi, ăn ngủ,...


    SachTruyen.Net

    @by txiuqw4

    Liên hệ

    Email: [email protected]

    Phone: 099xxxx