sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Duy Ngã Độc Tiên

cover

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Võ Hiệp

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Dịch giả: black coffee

Trên trời dưới đất, chỉ mình ta là thần tiên duy nhất.

Thần châu đại địa, Tây vực biên thùy, cùng với bằng hữu tốt, hắn đi đến một nơi chính mình chưa bao giờ tưởng tượng được.

Liên Vân tiên tông, Thần châu chính đạo thất đại tông phái chi ‘Mạt’, năm năm thu nhận đồ đệ một ngày, ngênh đón duy nhất một tên khất cái làm đệ tử đời thứ năm.

Tu chân chi môn từ nay về sau rộng mở, đứa trẻ thông ming lém lĩnh có đủ tư chất trở thành tiên nhân phách tuyệt thiện hạ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx