sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Băng Hỏa Ma Trù

cover

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Tiên Hiệp

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Trong thế giới tiên hiệp sắc màu đầy rẫy, những tưởng chỉ đến thất chủng nguyên tố ma pháp đã là kỳ ảo hết mức, không ngờ lại xuất hiện một nét văn hóa cổ kính ngày xưa: Trù nghệ (nấu ăn), khiến cho người ta không khỏi vỗ bàn mà khen một tiếng tuyệt diệu!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx