sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết

cover

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Võ Hiệp

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Với sự tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật Hồn Đạo, nhân loại của Đấu La đại lục bắt đầu công cuộc chinh phục hải vực rộng lớn, từ đó khám phá ra hai đại lục mới. Hồn Thú tiếp cận diệt vọng bị Hồn Sư săn giết quá độ. Qua nhiều năm ngủ vùi, Hồn Thú Chi Vương thức giấc trong mảnh tịnh thổ cuối cùng của Hồn Thú nằm sâu trong Tinh Đấu đại sâm lâm, tập hợp tộc nhân còn sống sót để bắt đầu công cuộc báo thù nhân loại!

Đường Vũ Lân có hoài bão trở thành một Hồn Sư hùng mạnh, không ngờ Võ Hồn thức tỉnh lại là...

Tài năng vô song Long Vương giao tranh, từ đó truyền thuyết Long vương bắt đầu...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx