sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bá Khí

cover

Tác giả: Xấu Tới Linh Hồn

Thể loại: Tiên Hiệp

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

Truyện Bá Khí là một trong những tác phẩm truyện huyền huyễn hay nhất của tác giả Xấu Tới Tâm Hồn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx